Cách chúng tôi góp phần đảm bảo canh tác bền vững ở nông thôn Việt Nam

LE FRUIT STORE
Th 2 04/10/2021

“Với việc truy xuất nguồn gốc trái cây, Chúng tôi thúc đẩy việc Phát triển Nông Nghiệp Bền Vững. Bằng việc áp dụng cả Phương thức canh tác truyền thống lẫn Kiến thức Khoa học giúp nâng cao vị thế Nền Nông Nghiệp Tại Việt Nam”.


Lũ lụt ngày càng nghiêm trọng hơn và độ mặn lên của đất đang làm cho việc trồng cây ăn quả ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng bất lợi.

Do đó, ngày càng có nhiều nông hộ nhỏ từ bỏ đất đai của họ và chuyển đến các thành phố. Để chống lại cuộc di cư nông thôn và làm cho sản xuất trái cây trong khu vực có lợi hơn cho Les Vergers du Mékong Ltd. (Les Vergers), công ty đã phát triển các khu vực canh tác mới ở phía bắc đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ chương trình develoPPP do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức tài trợ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ). Biện pháp này đã cho phép gần 2.000 nông dân nhỏ ở Việt Nam cải thiện đáng kể thu nhập của họ. Les Vergers đã thành công trong việc thiết lập các chuỗi cung ứng đáng tin cậy hơn để trồng dứa, ổi và các giống trái cây khác, tăng năng suất và vì thế mở rộng khả năng cạnh tranh. Dự án develoPPP được thực hiện bởi DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH.

Thử thách

Hậu quả của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long đang dẫn đến mực nước biển dâng cao, lũ lụt thường xuyên hơn và độ mặn của đất ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến điều kiện trồng lúa và cây trái. Vì thiếu triển vọng kinh tế nên ngày càng có nhiều nông dân trẻ di cư đến các thành phố, các nhà sản xuất trái cây địa phương như công ty Vườn Trái Cửu Long đang chứng kiến chuỗi cung ứng của mình bị đe dọa. Điều thách thức là làm sao chuyển cây trồng, cây ăn quả vào nơi có đất tốt, nơi có nhiều tài nguyên nước ngọt hơn. Ngoài ra, việc trồng dứa, ổi và các giống trái cây khác, hứa hẹn sẽ có thu nhập cao hơn đáng kể so với trồng lúa. Vì thế, việc trồng cây ăn quả nên được thúc đẩy trồng trọt ở những khu vực mà lúa đã được trồng chủ yếu cho đến nay. Điều này cải thiện triển vọng kinh tế của nông dân nhỏ ở khu vực nông thôn. Công ty Vườn Trái Cửu Long được hưởng lợi từ việc thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy với các sản phẩm chất lượng cao. Điều này đáp ứng nhu cầu ngày cằng gia tăng và mở rộng quy mô sản xuất.

Cách tiếp cận dự án

Để nâng cao thu nhập và năng suất của nông dân trong việc trồng cây ăn quả và thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy với các sản phẩm chất lượng cao, các đối tác dự án đã thực hiện các biện pháp sau đây từ năm 2016 đến 2019 như một phần của develoPPP tại Việt Nam, với tổng ngân sách gần 400.000 euro:

1. Chương trình đào tạo cho 50 nông dân trồng cây ăn quả về kinh tế nông nghiệp (bao gồm lựa chọn cây trồng, sử dụng phân bón hữu cơ) 

2. Thành lập các điểm thu gom trái cây để cải thiện khâu vận chuyển.

3. Giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch (Ứng dụng WeTrace) cho 755 nông dân trồng cây ăn quả

4.  Hỗ trợ chứng nhận Vietgap.

 

Les Vergers đã đóng góp chuyên môn của mình trong việc thiết lập chuỗi cung ứng quốc tế trong nền kinh tế nông nghiệp như một phần của dự án. DEG đã cung cấp lời khuyên với các chuyên gia trong khuôn viên.

“Với việc truy xuất nguồn gốc trái cây, Chúng tôi thúc đẩy việc Phát triển Nông Nghiệp Bền Vững. Bằng việc áp dụng cả Phương thức canh tác truyền thống lẫn Kiến thức Khoa học giúp nâng cao vị thế Nền Nông Nghiệp Tại Việt Nam”.