Celebrating Les Vergers Du Mékong Recertification as B Corps!

BACH SUONG
Th 2 10/06/2024

Khởi đầu tháng 6, Chúng tôi hân hoan chia sẻ đến Quý khách hàng cột mốc đặc biệt của Le Fruit và Folliet trong việc hoàn tất tái chứng nhận B Corp.

🍃 B Corp (B Corp Certification) được quản lý bởi B-Lab - một doanh nghiệp phi lợi nhuận toàn cầu, là chứng nhận dành cho các doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về tác động môi trường và xã hội, tính minh bạch công khai, và trách nhiệm pháp lý.

🍃 Công ty cổ phần Vườn Trái Cửu Long với thương hiệu Le Fruit và Folliet đã trở thành công ty được chứng nhận B corp đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2019 và tiếp tục hoàn tất việc tái chứng nhận vào cuối tháng 5 năm 2024.

🍃 Kết quả này một lần nữa chứng minh cho nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc nghiêm túc thực hiện những cam kết xã hội và môi trường được hiện thực hóa qua các công tác phối hợp chặt chẽ tại từng khâu của chuỗi giá trị bền vững từ nông trại đến bàn ăn.

🥂 Cùng chia sẻ niềm vui với Le Fruit & Folliet nhân cột mốc đặc biệt này!

----------------------------------------------------------------

At the beginning of June, we are pleased to share with our customers the good news about continuing to receive B Corp certification.

🍃 B Corp (B Corp Certification) is managed by B-Lab - a global non-profit enterprise, a certification for businesses that meet strict standards on environmental and social impact, sustainability and sustainability. public transparency, and legal accountability.

🍃 The company became the first B Corp certified company in Vietnam in June 2019 and successfully completed their recertification in May 2024. Les Vergers du Mékong’s B Corp certification highlights their dedication to social and environmental commitments, supporting eco-friendly agriculture in the Mekong Delta. Their recent recertification reflects their sustainable value chain, integrating 2,000 small-scale farms in Vietnam, and contributing to the community, workers, and the environment, whilst aligning with global ethical business practices.

🥂 Cheers with us on this special milestone!